Podstawowe informacje

 1. Administratorem danych jest Maria Bielska, zamieszkała pod adresem ul. Rumiankowa 57e/3, 54-512 Wrocław (prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą), działająca pod nazwą CzasoweWyzwania.pl.
 2. Użytkownikiem jest każdy podmiot przebywający na stronie CzasoweWyzwania.pl i korzystający z niej lub usług Administratora.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z poniższą Polityką prywatnosci i plików cookies (zwanej dalej Polityką prywatności), możesz skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres e-mail: info@czasowewyzwania.pl. 
 4. Jako Administrator zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Zmiany mogą wynikać z rozwoju mojej Strony np. przez korzystanie z nowych narzędzi przeze mnie jako Administratora, rozwój technologii internetowej lub też być efektem zmian w powszechnie obowiązującym prawie. W treści Polityki prywatności znajduje się data publikacji aktualnej wersji. Każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki prywatności.
 5. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantuję, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych.

Ochrona danych osobowych

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzam dane osobowe?

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach, na podstawie następujących podstaw prawnych:

 1. Obsługa poczty oraz zapytań przez formularz kontaktowy
  Wysyłając wiadomość, przekazujesz adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt lub zarejestrować Cię na kurs. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj, proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Wysłanie newslettera, do którego użytkownik się zapisał
  Newsletter wysyłam na podstawie Twojej zgody udzielonej tuż przed zapisaniem się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego, kierowanego do Ciebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego, jako administratora, prawnie uzasadnionego interesu. 
 3. Badanie satysfakcji z oferowanych usług oraz analizowanie ankiet aktualnych potrzeb użytkowników
  W celu dopasowywania moich usług do potrzeb klientów badam aktualne potrzeby oraz poziom zadowolenia z dotychczasowych usług. Takie dane przekazane podczas ankiet i wywiadów pogłębionych są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mojego, tj. Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. Realizacja umów zawartych między mną a Użytkownikiem, w tym zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, wystawianie faktur, windykacja należności, oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
  Zawierając ze mną umowę podajesz swoje dane, tj.: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, NIP, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Cele przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie faktury lub innego dokumentu będącego podstawą rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także cele archiwalne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.
 5. Kontaktowanie się z Użytkownikiem w sprawach bieżących, w tym w szczególności związanych z realizacją usługi między mną a Użytkownikiem, przedstawianie ofert, marketing bezpośredni, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania, omawianie ankiet satysfakcji oraz badań potrzeb klienta (w tym telefonicznie). Dane będą przetwarzane w sposób niezbędny do zawarcia i/lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz mojego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
 6. Realizacja procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy
  Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Wykorzystywania cookies na Stronie, jej podstronach i powiązanych witrynach (np. landing page) — na podstawie Twojej zgody, wyrażonej jeszcze przed pełnym załadowaniem się strony (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Jakie masz uprawnienia jako Użytkownik?

 1. Gwarantuję realizację wszystkich uprawnień, przysługujących Użytkownikowi na podstawie postanowień RODO.
  Użytkownik ma więc:
 • prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych oraz do informacji, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzam dane osobowe Użytkownika,
 • prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli Użytkownik zauważy,  że przetwarzane dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych Użytkownika,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, które dotyczą Użytkownika:
  • jeżeli jego dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przeze mnie zebrane, 
  • udzielona przez niego zgoda zostanie cofnięta,
  • Użytkownik zgłosi sprzeciw co do przetwarzania swoich danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzając jego dane osobowe dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 1. Proszę mieć na uwadze, że powyższe uprawnienia nie są bezwzględne, co wynika z odrębnych przepisów prawa (np. prawo do usunięcia danych osobowych zawartych na fakturze VAT jest ograniczone moim obowiązkiem archiwizowania dokumentów ksiegowych). 
 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownika, możesz zwrócić się do mnie jako Administratora poprzez podany powyżej adres e-mail lub listownie, wskazując zakres swoich żądań.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Zapewniam, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam, a zapewnienie odpowiedniej ochrony danych jest jednym z kluczowych czynników decydujących o wyborze podmiotu współpracującego.
 2. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam jako Administrator, w związku z prowadzeniem mojej strony oraz sprzedażą produktów elektronicznych:
  • operator systemu do prowadzenia newslettera MailerLite Limited z siedzibą w Irlandii,
  • operatorzy telefoniczni w przypadku kontaktu telefonicznego,
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.
 3. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Podmioty te deklarują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 
 4. Podmioty przetwarzające dane poza obszarem Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym:
  1. Google Analytics by Google LLC – jako dostawca narzędzia marketingowego, które umożliwia mi prowadzenie analizy statystycznej. Do tego operatora nie przekazuję danych osobowych, a jedynie zanonimozowane informacje. Usługa polega na wykorzystaniu cookies (ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika.
   Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies zgodnie ze swoimi preferencjami przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
   Wszelkie szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google Analytics można przestudiować pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Korzystam także z Google Docs i w ramach dostępnych narzędzi mogę przetwarzać tam Twoje dane osobowe. Polityka prywatności Google Inc.:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Usługa newsletter

 1. Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam, tak aby zapewnić Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych.
 2. Dostawcą usługi newsletter jest: UAB MailerLite J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius, Lithuania Registration: 302942057
 3. Twoje dane, tj. imię, Twój e-mail  oraz numer telefonu podane w formularzu ankiety, formularzu zgłoszenia do newslettera lub formularzu rejestracji do kursu będą przetwarzane w celu badania potrzeb klienta oraz badania satysfakcji oraz wysłania newslettera (w razie wyrażenia zgody).
 4. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu ankiety jest dobrowolne, umożliwi mi zbadanie potrzeb klienta oraz wysłanie Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO). 
 5. Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 6. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją o wypisaniu się z newslettera.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.
 3. Cookies pozwalają mi:
  • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
  • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
  • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
  • korzystać z narzędzi analitycznych,
  • korzystać z narzędzi marketingowych,
  • korzystać z systemu komentarzy.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

 1. Zgoda na cookies – Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 2. Cookies własne – Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.
 3. Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
 4. Analiza i statystyka. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.
 6. Marketing. Korzystam z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowałem w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator samodzielnie wykonuje obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych, nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

data publikacji: styczeń 2023r